Welkom op deze site van het instrument Zelfevaluatie in het SBO 

U kunt via deze site:

  • Een goede zelfevaluatie verkrijgen over uw SBO-school door het invullen van digitale vragenlijsten resp. vragenlijst 1 en 2.
  • Vragenlijst 1 geeft een algemeen overkoepelend beeld van uw SBO en kan uitgevoerd worden in de vorm van een quickscan.
  • Vragenlijst 2 geeft een meer specifiek beeld van de kenmerken van uw SBO. Het geeft een breed beeld en maakt een uitgebreide analyse mogelijk!
  • De vragenlijsten digitaal (laten) invullen en verwerken. De verwerking resulteert in diverse vormen van grafische rapportage.
  • Algemene achtergronden verkrijgen bij het doel, inhoud, werkwijze met de vragenlijsten en de wijze waarop de rapportage vorm krijgt.

De (digitale) vragenlijsten 1 en 2 maken onderdeel uit van het totale instrument ‘Zelfevaluatie in het SBO’. Dit totale instrument is als een (papieren) map beschikbaar. Daarin zijn naast vragenlijsten, ook andere vormen van zelfevaluatie opgenomen. In deze map treft u ook een papieren versie aan van de digitale vragenlijsten.) 

Ga door naar achtergronden

Klik hier om direct door te gaan naar het invullen van de vragenlijst(en)!